Regiobijeenkomst masterplan Drentse molens

donderdag 18 mei

Regiosessie Masterplan Drentse molens

Locatie: Woldzigt Roderwolde

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Inloop vanaf 19.30 en na afloop borrel

Meer info en aanmelden in het nieuwsbericht