Activiteiten

De activiteiten van Molenstichting Drenthe

Vaste activiteiten

 • Overleg provincie
 • Overleg met gemeentes
 • Beheer van onze eigen molen Nooit Gedacht
 • Organisatie bijeenkomsten voor vrijwillige molenaars
 • Halfjaarlijks overleg met het Gilde van Vrijwillige Molenaars
 • Jaarvergadering Hollandsche Molen
 • Uitgifte Stellingnieuws, halfjaarlijks magazine voor donateurs
 • Organisatie Drentse molendag
 • Bewaken biotoop Drentse molens
 • Contacten met beheerorganisaties

Incidentele activiteiten

 • Overleg over restauraties en herbouw
 • Contacten met andere provinciale organisaties
 • Overleg met erfgoedpartijen (Drents Landschap)
 • Overleg met toeristische partijen (Marketing Drenthe, Recreatischap Drenthe)

Inspanningen afgelopen jaren

De afgelopen jaren heeft Molenstichting Drenthe zich sterk gemaakt voor een grotere toeristische waarde van de molens. In 2015 is een Molencongres georganiseerd met het thema ‘De Drentse molen in de vrijtetijdseconomie’. Daaruit voorvloeiend is een Masterplan Drentse molens tot stand gekomen en plannen om die toeristische attractiviteit te verhogen. Meer aandacht voor ons mooie erfgoed, meer toeristen naar Drenthe. Voor de uitvoering van die plannen lopen subsidieaanvragen.