Beleidsplan

Doel

Molenstichting Drenthe is opgericht in 1974 met het doel: “het bevorderen en het verzekeren van de instandhouding van molens in de provincie Drenthe”.

Motto

“Drentse molens moeten vaker draaien”. Dit motto is tweeledig:

 1. Een draaiende molen functioneert en wordt behouden als cultureel erfgoed;
 2. Een draaiende molen trekt aandacht en heeft toeristische en recreatieve waarde.

Wat doen we?

Molenstichting Drenthe ondersteunt onder andere de volgende activiteiten:

 • advisering en begeleiding bij onderhoud en restauratie;
 • contacten met de overheid;
 • educatieve projecten op scholen;
 • het (mede) organiseren van molendagen;
 • ondersteuning bij het oprichten van beheersstichtingen;
 • ondersteunen van lokale molenstichtingen, verenigingen en beheerscommissies.

Kernpunten

 • Contact: de spil in de Drentse molenwereld.
 • Begeleiden van restauraties
 • Controle op jaarlijks onderhoud
 • Bindende factor vrijwilligers en vrijwillige molenaars
 • Molentoerisme bevorderen
 • Bewaking biotoop
 • Uitkeren draaipremie aan molens
 • Ondersteunen molenbeheerders