Onderzoek Drentse molens

In 2017 is een onderzoek uitgevoerd naar de toeristische waarde van de Drentse molens. Het was een hele klus: internetonderzoek, langs alle Drentse molens voor interviews en in gesprek met alle toeristische organisaties in Drenthe. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen! Na het verzamelen van alle gegevens zijn de eerste resultaten in regiosessies met molenbelanghebbenden besproken. Die resultaten zijn verwerkt in een rapport met conclusies en aanbevelingen.

En nu?

Het rapport is een eerste stap op weg naar meer toeristen bij de Drentse molens. De Provincie Drenthe is blij met het rapport en wil mogelijk bijdragen aan het vervolg. Er ligt een projectplan bij de Provincie ter beoordeling. In 2018 kunnen we hopelijk verder aan de slag met concrete acties.

Het onderzoeksrapport is te vinden via www.molensindrenthe.nl/onderzoek2017.pdf.