Cofinanciering provincie voor projecten

Wat een mooi paasnieuws! Deze week kregen we bericht dat de provincie Drenthe € 40.000 bijdraagt aan projecten voor de Drentse molens. Een mooi bedrag! Het is nog niet genoeg voor het uitvoeren van alle projecten. We gaan nu op zoek naar cofinanciering bij de gemeentes. Maar het is een fantastische basis om mooie dingen te realiseren voor onze molens.

Voortvloeisel Masterplan

Het bestuur van de molenstichting is al enkele jaren bezig de molens een prominente plek te geven in het Drentse toerisme. In 2015 organiseerden we, met steun van de provincie, het congres ‘De Drentse molen in de Vrijetijdseconomie’. Daarna kwam er een Masterplan Drentse molens. De plan is gemaakt op basis van onderzoek en interviews met alle eigenaren en stichtingen. De wensen van moleneigenaren zijn meegenomen in het plan om de zichtbaarheid en vindbaarheid van molens de verbeteren.

Het doel: de molens een prominente plek te geven voor de recreant en toerist.

Wat nu?

Nu we het geld van de provincie krijgen gaan we bij de gemeentes om extra financiering vragen. Moleneigenaren krijgen als het zover is bericht van de mogelijkheden.

Besluit Gedeputeerde Staten van 7 april

De Molenstichting Drenthe wil een betere beleving en benutting van molens realiseren. Er worden informatieborden geplaatst, de digitale ontsluiting wordt verbeterd en er komen zitplekken en oplaadpunten bij de molens. Voor het uitvoeren van dit plan ontvangt de Molenstichting Drenthe een subsidie € 40.000,-.

logo provincie Drenthe