De Boezemvriend

Molen “De Boezemvriend” in de Groeve, de enige poldermolen van Drenthe

Wat is er bijzonder aan de molen?

Op het achtkant zijn de planken verticaal betimmerd, in de provincie Groningen tref je dat bij 10 molens aan. Een andere manier is om de planken horizontaal te bevestigen, zoals bij molen “De Vlijt ”in Meppel. In de provincie Groningen tref je dat bij 14 molens aan. Ook de kraag boven aan het achtkant is fraai te noemen, dit is ook te zien bij de molen in Rolde.

Zijn er bijzondere feiten over de geschiedenis van de molen

De molen is in 1871 gebouwd door molenbouwer P. Medendorp te Zuidlaren en had bij de bouw al zelfzwichting met oud-Hollandse voorzoom. Na 1934 heeft de molen tientallen jaren zonder kleppen gestaan. In 1962/63 is de molen uitwendig gerestaureerd door molenbouwer Dick Medendorp en kleinzoon van de bouwer van deze molen. Met deze restauratie is het gevlucht oud Hollands opgehekt, maar de zelfzwichting kwam niet terug.

In 1990 heeft de molen een grote restauratie onder gaan, molenbouwer Doornbosch te Adorp heeft deze restauratie uitgevoerd. Ook met deze restauratie kwam de zelfzwichting niet terug. In 2017 is de houten vijzel van 1990 vervangen, door een stalen vijzel, gemaakt door de firma ‘Mannen van Staal’ te Leeuwarden.

Wanneer is de molen te bezichtigen

Op de zaterdagen is de molen doorgaans te bezichtigen, maar door krappe bezetting van de molenaars, is niet te zeggen op welke zaterdag de molen is geopend.

Noot van de redactie:

Zie ook de oproep van Dirk Tijseling via RTV Drenthe. Het lijkt erop dat de oproep al een nieuwe molenaar opgeleverd heeft. Meer molenaars zijn welkom!