De deuren mogen weer open

Goed nieuws! De molens mogen vanaf maandag 1 juni aanstaande weer bezoekers ontvangen. De de coronamaatregelen van de Rijksoverheid worden dan versoepeld. De molens mogen open, vanzelfsprekend onder voorbehoud van getroffen maatregelen. Veiligheid en gezondheid van vrijwilligers en bezoekers moeten gewaarborgd zijn. Molenaars zijn blij dat ze weer kunnen draaien en malen voor het publiek.

Openstelling

Directeur Nicole Bakker van de landelijke molenvereniging De Hollandsche Molen: ‘We zijn verheugd dat molens weer in beperkte mate publiek kunnen ontvangen. Dat is een signaal dat het langzaam aan weer de goede kant opgaat’. Toch blijft waakzaamheid geboden. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld en worden er maatregelen getroffen onder meer om de 1,5 meter afstand en hygiëne te waarborgen. De vereniging heeft zich hier samen met Het Gilde van Vrijwillig Molenaars (GVM) en het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG) hard voor gemaakt. De richtlijnen zijn gedeeld met alle molenorganisaties en de aangesloten leden. ‘Het is belangrijk dat de richtlijnen gevolgd worden, we hebben er alle vertrouwen in dat dit goed gaat en kijken er naar uit dat het publiek weer kan genieten van de molens.’

De richtlijnen en FAQ’s zijn vermeld op: www.molens.nl/vragen-corona-crisis/

Een eerste rondgang langs de Drentse molens leert dat de meeste molens nog beperkt bezoek ontvangen en nog bezig zijn maatregelen te treffen. Binnenkort weer welkom dus!

Drentse Molendag 22 augustus
gaat niet door