De Hollandsche Molen krijgt een record bedrag voor behoud & draagvlak molens


De BankGiro Loterij schenkt ruim van 79,4 miljoen euro aan culturele organisaties

Dinsdag 12 februari is op het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij ruim 79,4 miljoen euro verdeeld onder 77 culturele organisaties. Ook voor molens was een deel bestemd. Molens hebben een monumentale status. De Hollandsche Molen mocht een cheque ter waarde van € 472.259,- in ontvangst nemen. Dit geld betreft de jaarlijkse bijdrage voor het behoud en bescherming van molens in Nederland en de opbrengst uit geoorloofd werven. Het bedrag wordt aangewend voor onderhoud en restauratie projecten van molens waarmee de monumentale waarde behouden blijft, en zoveel mogelijk toegankelijk voor publiek. Molens kunnen een projectaanvraag indienen bij het Molenfonds dat speciaal hiervoor door de Vereniging in het leven is geroepen.

Vorige week ontving de molenorganisatie al € 750.000,- uit trekking voor bijzondere projecten van de BankGiroLoterij voor haar project ‘Molenvrienden’. Dit bedrag wordt aangewend voor vergroting van het draagvlak van molens onder het publiek, openstelling van molens via Molendagen en educatieve projecten. ‘Monumenten beleven en de betekenis overdragen staat centraal. We streven naar 100.000 molenvrienden.’

Nicole Bakker, directeur De Hollandsche Molen: ‘Fantastisch om deze bedragen te ontvangen, en te zien hoeveel mensen meespelen voor behoud en onderhoud van de molen. Hiermee wordt weer aangetoond welke betekenis dit nationale icoon voor veel mensen heeft, en hoe Nederland begaan is met het lot van molens