Fred Bisschop en de molenbiotoop

Hallo Fred, zou jij je eens willen voorstellen?

Mijn naam is Fred Bisschop en ben geboren op 13 april 1953 in Adorp (Groningen). In 1961 zijn wij verhuisd naar Groningen waar ik een groot deel van mijn leven opgegroeid ben.

Vanaf mijn 10e jaar kreeg ik lol in het groenvak en heb vanaf 1966 tot 1973 de groenopleidingen gedaan in respectievelijk Eelde en Frederiksoord. Daarna heb ik gewerkt bij diverse overheidsinstanties bij afdeling gemeentewerken in de groenvoorzieningen. Het laatst bij de gemeente Tynaarlo.

Vanaf mei 2018 ben ik eerst met vervroegd pensioen gegaan, en vanaf augustus 2019 heb ik mijn pensioen en AOW. Tijd om mij te vervelen heb ik niet met een molen als hobby, een grote groente- en siertuin en mijn bemoeienissen met de molenbiotoop, waarover later meer.

Ik woon met mijn partner Yvon de Wit in Gieterveen en samen hebben we 4 kinderen en 9 kleinkinderen.

Wat heeft jou  bewogen om iets met de molen(s)  te gaan doen

Dat is een lang verhaal. Toen wij in juni 2006 in Gieterveen kwamen  wonen liepen wij vanaf het begin al regelmatig een rondje en kwamen zo ook vaak langs molen “De Eendracht”. Bij de schuur naast de molen, nu de meelschuur en ons onderkomen, stond regelmatig de deur open en waren vrijwilligers bezig met het opknappen van de schuur. Ik sprak daar iemand aan en zei dat dit wel een mooi initiatief was. Binnen de kortste tijd hielp ik mee. Ik  was nog niet met het idee molen bezig.

Op de molen waren Herman, Hindrik en Jos de molenaars en op een gegeven moment kwam ik natuurlijk wel eens  in de molen en werd mijn interesse gewekt. Na goed overleg thuis en op de molen wat de opleiding tot molenaar in hield heb ik bij Jannes Tigelaar in Erica de opleiding gegaan. Sinds 17 maart ben ik molenaar op ”De Eendracht”in Gieterveen.

Wat vind je nu het leukste aan het molenaar zijn?

Ik zie de molen natuurlijk nu heel anders als in het begin. Het is voor mij nu een instituut, een machine met een ongelooflijk lang en historisch achtergrond waar generaties molenaars op gewerkt hebben. Dat zie je overal in de molen. Op alle verdiepingen zijn diverse afbeeldingen en krabbels in het hout gemaakt. Meest gemaakt in perioden dat er waarschijnlijk weinig te werken was. Veel  zijn uit rond 1904 door de mulders van de Fam. Mulder gemaakt.

Dat men toen destijds met zulke beperkte middelen als hout en metaal  en steen molens heeft kunnen maken en het ook nog werkt verbaasd mij nog steeds.

Ik ben er trots op dat ik samen met de andere molenaars deze historie en kennis kan laten zien en door mag geven aan de bezoekers. De molen is in eigendom bij Het Drentse Landschap die educatie  en bekendheid als een van hun speerpunten heeft.

Als ik op de molen ben en uiteindelijk na veel  uitgevoerde werkzaamheden en veiligheidshandelingen de molen zie draaien voelt dat heel goed.

Ik kan met, enig overleg, zelf bepalen wanneer ik draai. In principe draaien wij elke donderdag- en zondagmiddag.

Hoe ben je in aanraking gekomen met de functie van biotoopcoördinator en wat houdt deze functie in?

Ik zat en zit nog steeds in het bestuur van Molenstichting Drenthe en Jan Schenkel was de vorige biotoopcoördinator en was aftredend als coördinator.

Vanwege mijn groenachtergrond, en dus redelijk bekend met de meest toegepaste beplantingen, heeft men mij gevraagd of dit iets voor mij zou zijn om biotoopcoördinator te worden en Jan Schenkel op te volgen.  Dit leek mij een mooie aanvulling op het molenvak. De functie van biotoopcoördinator houdt in dat ik adviezen kan en mag geven wanneer er binnen de molenbiotoop van een molen, alleen in Drenthe, activiteiten plaats vinden of voorgesteld worden waar de molenbiotoop (lees de vrije windvang) minder, slechter, van kan worden.

Voor elke molen in Drenthe zijn destijds door o.a. Jan Schenkel overzichtskaarten en tekeningen gemaakt met afstandstabellen waarin de maximale geadviseerde (bouw, groen) hoogte is weer gegeven. In principe ben ik natuurlijk afhankelijk van de informatie die ik krijg van de molenaar/eigenaars van molen als er wat staat te gebeuren in de buurt van de molen binnen de biotoopgrenzen. Ze kunnen mij dan benaderen en gaan we samen uitzoeken wat er gaat spelen of al speelt.

Er zijn ook gemeenten die mij op voorhand bij het ontwerpen van hun bestemmingsplannen al adviezen vragen over de biotoop. Veel gemeenten hebben al in hun bestemmingsplannen, als er een molen in de buurt staat, een biotoopregel hierover opgenomen. 

Het is vanzelfsprekend dat bij elk overleg over de molenbiotopen er nauw overleg is met eigenaar en/of molenaar. Het is immers in hun belang dat de biotoop goed blijft. Het blijft echter wel een verhaal van compromissen.

Wat is tot nu toe je meest mooie opdracht binnen deze functie?

Als ik aan mijn mooiste opdracht  denk moet ik er eigenlijk twee noemen.

De eerste is door samenwerking met de Gemeente Aa en Hunze , Het Drentse Landschap en de Provincie Drenthede molenbiotoop van molen “De Juffer” in Gasselternijveen sterk te verbeteren. Komende najaar is er nog overleg met de Gemeente Aa en Hunze over het kappen van nog een aantal bomen bij het Hunzepark.

De tweede is de samenwerking met de Gemeente Meppelover bouwactiviteiten langs de Reest bij molen “De Weert”. Vanwege het type dakconstructies is hier de hulp van een bouwkundige in gehuurd wat de invloed is op de windvang. Door het gebruik te maken van verschillende typen daken wordt nu gekeken wat de invloeden kunnen zijn en wie het minste overlast veroorzaakt.

Heb je nog molenplannen of ideeën van wat je zou willen bereiken of doen in de toekomst?

Wat ik graag zou willen, ik hoop dat het met dit verhaal ook daadwerkelijk verbeterd, is dat het voor molenaars en eigenaars belangrijk is dat met de molenbiotoop bij (bouw, plant)activiteiten rond de molen rekening wordt gehouden. Vooral in de vroegtijdige oriënterende fase zijn contacten tussen de verschillende belangengroepen (Gemeente, particulieren en eigenaars) van cruciaal belang en kunnen er evt. aanpassingen in het ontwerp mogelijk zijn. Molenaars en eigenaars zijn in de praktijk onze oren en ogen als er wat gaat spelen rond de molen in hun Gemeente.

Als er vragen zijn over molenbiotopen of er is iets niet duidelijk schroom niet en neem contact met mij op. Samen kunnen we zeker invloed uitoefenen op de molenbiotopen van onze molens.

Mobiel: 06-53963908
Thuis: 0599-647808
E-mail: f.g.s.bisschop@gmail.com

Verder wil ik mij de komende periode wat gaan verdiepen in het vak korenmolenaar en het onderdeel watermolens. Plannen zijn er wel, echter nog in een pril stadium.

Ik hoop met dit verhaal jullie wat meer heb kunnen vertellen over de molenbiotoop.

Fred Bisschop