Gegevens en foto’s op molens.nl

Staan uw gegevens goed vermeld op de website van de Drentse molens? Zo niet, dan is dat heel makkelijk te veranderen.

Alle Drentse molens staan vermeld op de website van de Vereniging Hollandsche Molen. De basisinformatie zoals het type molen, het bouwjaar, de vang en het wielsysteem kloppen bij elke molen. Maar gegevens zoals openingstijden, nevenactiviteiten, aantal molenaars, de naam van de website: zijn die gegevens actueel? Controleer de gegevens? Zijn er aanvullingen? Geef dit dan door aan de Hollandsche molen. Dat kan heel eenvoudig door ‘ik heb een opmerking over de molen te selecteren, zie onderstaand voorbeeld.

molens.nl voorbeeld opmerking

Molencongres en uw molen in beeld

Bent u op het Molencongres geweest op 19 mei? Dan heeft u van Gert-Jan Hospers gehoord dat foto’s heel belangrijk zijn, foto’s die ‘activiteit’ uitstralen. Zoek zelf eens op internet op de naam van uw molen. Welke foto’s komen er dan te voorschijn? En welke foto staat er op www.molens.nl. Is dat een kwalitatief goede foto? Zo niet: stuur ook een mooie foto naar de Hollandsche Molen. En zorg er voor dat op uw eigen website en facebookpagina mooie foto’s staan. Zo komt uw molen ‘goed in beeld’.