Gilde van Vrijwilligers Drenthe genomineerd voor Groene Anjerprijs

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft voor zowel de Drentse als de Groene Anjerprijs 2022 drie groepen/instellingen genomineerd. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars Drenthe is genomineerd voor de Groene Anjerprijs.

“De molens spelen een belangrijke rol in het Drentse landschap en dorpsbeeld. De jury vindt het mooi dat er zo intensief gewerkt wordt aan het beheer en het verkrijgen van nieuwe en jonge molenaars die uiteindelijk kunnen zorgen voor de toekomst en het behoud van deze molens. Maar ook de randzaken -waaronder veel groene initiatieven- rondom de molens zijn belangrijk. De molens staan meestal centraal in de kernen van dorpen en stad en zorgen voor contact tussen inwoners onderling en contact met toeristen”, aldus de jury.

Met ingang van 2021 reikt het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe de Groene Anjerprijs uit. Het is een jaarlijks uit te reiken prijs, gericht op het inspireren en in het zonnetje zetten van de vele vrijwilligers die zich inzetten voor natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe. De prijs is bestemd voor een instelling of groep (stichting, vereniging, werkgroep) die een opvallende impuls aan behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe geeft. Daarbij kunnen ook relaties met educatie, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en monumentaal erfgoed van betekenis zijn. Het is een inspiratieprijs, geen projectbijdrage. De winnaar ontvangt een prijs van 3000 euro, de beide andere genomineerden een aanmoedigingsprijs van 1000 euro.

De commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Klijnsma, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Drenthe, reikt de Drentse Anjerprijs en de Groene Anjerprijs uit op 16 september.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de BankGiro Loterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe is een van de twaalf provinciale afdelingen.