Gilde


Het Gilde van Vrijwillige Molenaars is een landelijke vereniging met provinciale afdelingen. Het Gilde is opgericht voor het verzorgen van de opleiding voor mensen die monumentale wind- en watermolens willen laten draaien. Op deze pagina ziet u ook welke molens instructiemolens zijn en welke molenaar instructeur is.

Meer informatie over het Gilde op www.vrijwilligemolenaars.nl

Het bestuur van de afdeling Drenthe bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Harm Jansen
Nijenrode 33
9301 XS Roden
050-5018388 / 06-10381734

Secretaris / Penningmeester

Nico van den Broek
Schieland 9
9405 NA Assen
0592-399639 / 06-13361153

Leden

Hans Meijer
De Groeve 14
9314 TC Foxwolde
050-5013489 / 06-40419582

Albert Kalk
Garnizoenslaan 4
9471 ML Zuidlaren
050-4096123 / 06-51355837


Lees de verslagen van de contactavonden voor de onderwerpen die het Gilde behandelt.