Gilde


Het Gilde van Vrijwillige Molenaars is een landelijke vereniging met provinciale afdelingen. Het Gilde is opgericht voor het verzorgen van de opleiding voor mensen die monumentale wind- en watermolens willen laten draaien.  Wilt u ook molenaar worden? Kijk op onderstaande website of stuur een bericht naar de secretaris van de afdeling Drenthe.

Meer informatie over het Gilde op www.vrijwilligemolenaars.nl

Het bestuur van de afdeling Drenthe bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Harm Jansen, Roden
050-501 8388 / 06-1038 1734
harm-jansen@planet.nl

Secretaris / Penningmeester

Roelant van Eijk, Buinen
06-5135 9677
randavaneijk@hotmail.com

Leden

Hero Bruinsma

Wesley de Best
wdebest1990@hotmail.com

Marijn Sijbom
marijn@sijboms.nl


De volgende contactavond staat gepland voor: 2021, in verband met Covid-19 is de contactavond van oktober 2020 komen te vervallen.

Lees de verslagen van de contactavonden voor de onderwerpen die het Gilde behandelt.