Gilde


Het Gilde van Vrijwillige Molenaars is een landelijke vereniging met provinciale afdelingen. Het Gilde is opgericht voor het verzorgen van de opleiding voor mensen die monumentale wind- en watermolens willen laten draaien. Op deze pagina ziet u ook welke molens instructiemolens zijn en welke molenaar instructeur is.

Meer informatie over het Gilde op www.vrijwilligemolenaars.nl

Het bestuur van de afdeling Drenthe bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Harm Jansen, Roden
050-501 8388 / 06-1038 1734
harm-jansen@planet.nl

Secretaris / Penningmeester

Roelant van Eijk, Buinen
06-5135 9677
randavaneijk@hotmail.com

Leden

Hans Meijer
De Groeve 14
9314 TC Foxwolde
050-501 3489 / 06-4041 9582
meijerhans51@gmail.com

Wesley de Best
wdebest1990@hotmail.com

Marijn Sijbom
marijn@sijboms.nl


De volgende contactavond staat gepland voor: vrijdag 12 oktober 2018 zie hier: Uitnodiging contactavond GVM

Lees de verslagen van de contactavonden voor de onderwerpen die het Gilde behandelt.