Gilde


Het Gilde van Vrijwillige Molenaars is een landelijke vereniging met provinciale afdelingen. Het Gilde is opgericht voor het verzorgen van de opleiding voor mensen die monumentale wind- en watermolens willen laten draaien.  Wilt u ook molenaar worden? Kijk op onderstaande website of stuur een bericht naar de secretaris van de afdeling Drenthe.

Meer informatie over het Gilde op www.vrijwilligemolenaars.nl

Het bestuur van de afdeling Drenthe bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Roelant van Eijk, Buinen
06-5135 9677
randavaneijk@hotmail.com

Secretaris

Wesley de Best, Zwartemeer
06-26606561
wdebest1990@hotmail.com

Penningmeester

Fred Bloemendaal, Emmer-Compascuum
06-22908954
bloemendaal.fred@gmail.com 

Leden

Hero Bruinsma, Rolde
06-30386165

Marijn Sijbom, Emmen
06-15202909
marijn@sijboms.nlDe volgende contactavond staat gepland voor: 2021, in verband met Covid-19 is de contactavond van oktober 2020 komen te vervallen.

Lees de verslagen van de contactavonden voor de onderwerpen die het Gilde behandelt.

Het Gilde brengt regelmatig nieuwsbrieven uit. Lees de Gildenieuwsbrieven