Herstel molens met deelbare roeden

Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Minister Bussemaker heeft vandaag besloten dat eigenaren van molens een financiële regeling krijgen om deze reparatie uit te voeren. Een nadere uitwerking van deze regeling wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Moleneigenaren mogen niet de dupe worden van een constructiegebrek, waar dat ook is ontstaan.

De afgelopen weken hebben experts diverse oplossingsrichtingen bestudeerd. Verschillende molenaars en eigenaren van molens hebben met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed meegedacht. Samen zijn ze tot de conclusie gekomen om nu eerst twee oplossingsrichtingen uit te werken. De eerste oplossing gaat uit van het repareren van de deelbare roeden door deze aan elkaar te lassen. De tweede optie is het vervangen van de deelbare roeden door exemplaren volgens het oude model uit één stuk.

Flensverbinding van deelbare molenroede

De afweging van de herstelvarianten, de financiële consequenties en de invulling van het vervolgtraject, worden met de moleneigenaren besproken tijdens een voorlichtingsbijeenkomst begin juni. Eigenaren zijn hierover geïnformeerd.

Aan eigenaren is het advies gegeven om de molens niet te laten draaien totdat dat weer honderd procent veilig kan. We hopen dat de molens binnen afzienbare termijn weer kunnen draaien en wensen alle molenaars nog vele prachtige molendagen toe.