Hoeveel is er gedraaid in 2017?

Het totaal aantal asomwentelingen van 2016 is in februari bekend geworden. Coördinator Jan Schenkel heeft alles opgeteld en uitgerekend. In 2016 hebben de Drentse molens ongeveer even veel gedraaid als in het jaar ervoor: rond de 3 miljoen omwentelingen.

Verrekening

Elk kwartaal sturen de Drentse molens hun draaigegevens in. Als de totalen per jaar bekend zijn, wordt de draaipremie uitgekeerd. De draaipremie wordt beschikbaar gesteld door de provincie en is een vast bedrag. Naar rato van het aantal omwentelingen wordt er een bedrag uitgekeerd. De molen die vorig jaar het meest gedraaid heeft is Molen de Weert in Meppel, met 236.000 omwentelingen. Op naar een mooi nieuw draai-jaar!

Totaal overzicht omwentelingen 2016