Jan Schenkel koninklijk onderscheiden

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de stichting “Historie van Ruinen” op maandag 6 januari werd aan het eind van het verhaal van Thomasvaer en Pieternel stil gestaan bij de op handen zijnde vervanging van de wieken van molen “De Zaandplatte”.

Burgemeester De Groot van De Wolden kreeg daarop het woord om daar iets over te zeggen.

Hij vroeg vervolgens of Jan Schenkel, secretaris van de molenstichting, naar voren wilde komen. Nadat de in de zijzaal  aanwezige familieleden en molenvrijwilligers ook de zaal hadden betreden memoreerde de burgemeester het moeilijke traject van de vergunningverlening voor het vervangen van de wieken, maar dat het nu toch goed gekomen is.

Vele verdiensten

Hij ging vervolgens in op de vele verdiensten van Jan Schenkel als vrijwilliger op allerlei terreinen. Hij is al heel veel jaar eindredacteur van het periodiek van de “Historie”, hij heeft in het bestuur gezeten van de “Molenstichting Drenthe” waar hij zich o.a. bezighield met bewaken van de molenbiotopen en hij heeft deel uitgemaakt van de nationale molenraad.

Molen “De Zaandplatte”

Maar bovenal heeft Jan Schenkel veel energie besteed aan molen “De Zaandplatte”. Vanaf het begin van de oprichting van deze stichting 30 jaar geleden heeft hij het secretariaat verzorgd. Daarnaast heeft hij al vele jaren het molenaarsdiploma op zak en draait hij “De Zaandplatte”. Ook van het periodiek van de molenstichting is hij eindredacteur.

Al met al een terechte onderscheiding voor een op vele terreinen actieve vrijwilliger, die werd uitgereikt aan een totaal verblufte Jan Schenkel.

Geheimhouden

Reden voor iemand uit het publiek om op te merken, dat de mensen die van de voorbereiding van deze onderscheiding op de hoogte waren beter met een geheim kunnen omgaan dan Tweede Kamerleden met de Troonrede.

Verslag: Jan Mansier. Foto’s: René Stout.