Landelijk molenfonds van start

In de molenwereld is een nieuwe activiteit van start gegaan, namelijk het Molenfonds. Het is een initiatief van vereniging De Hollandsche Molen om ervoor te zorgen dat er meer geld beschikbaar komt voor molenonderhoud.

Moleneigenaren kunnen op twee manieren een beroep doen op het Molenfonds. Zij kunnen gebruikmaken van het speciale crowdfundingplatform op www.molenfonds.nl. Daarnaast kunnen eigenaren een aanvraag indienen voor de financiering van groot onderhoud of restauraties.

Crowdfunding

Elke moleneigenaar, die geld zoekt kan op molenfonds.nl een eigen pagina krijgen, waarop zijn of haar project wordt gepresenteerd aan het publiek. Hier kunnen zij geld werven voor allerlei kleine onderhoudswerkzaamheden, zoals een schilderbeurt of de aanschaf van nieuwe molenzeilen. Maar ook werving voor initiatieven op het gebied van educatie, bijvoorbeeld het samenstellen van een leskist, is mogelijk. De pagina mag zelf gevuld worden met teksten en (film)beelden en uiteraard het streefbedrag. De Hollandsche Molen helpt waar nodig en verzorgt ook ‘aan de achterkant’ van de site technisch de digitale betalingen.

Een bijdrage aanvragen

Het Molenfonds heeft nog een tweede functie en dat is als geldbron fungeren voor onderhoudsprojecten. Geld van de BankGiro Loterij, het Gravin Van Bylandtfonds, maar ook van sponsors wordt in het Molenfonds gestort. Moleneigenaren en -organisaties kunnen vervolgens een aanvraag indienen voor de financiering van groot onderhoud en soms ook restauraties. De Hollandsche Molen beoordeelt vervolgens de aanvragen aan de hand van speciale criteria en neemt een besluit over de toekenning.

Meedoen of interesse? Kijk op www.molenfonds.nl en help de molens vooruit.