Molen De Zaandplatte

Molen De Zaandplatte

Molenaars: Jan Schenkel, Guus van Dam en Marien Fien-Neuteboom.

Wat is er bijzonder aan de molen?

Bijzonder aan molen De Zaandplatte is zijn fraaie situering aan de rand van de Ruiner Es. Precies op de scheiding van akkers, waar eeuwenlang granen op verbouwd zijn en ‘woeste’ gronden, die toebehoorden aan de boermarke en waar oorspronkelijk gewaardeelden, maar later eigenlijk iedereen, zand, leem en plaggen mochten weg halen voor eigen gebruik.

Zijn er bijzondere feiten over de geschiedenis?

Deze beltmolen, die destijds in Echten stond, dateert van 1789. In 1962 heeft de gemeente Ruinen de molen aangekocht van de toenmalige eigenaar, voor wie het onderhoud van de molen niet meer doenlijk was. 

De molen werd afgebroken en op de huidige locatie weer opgebouwd. In 1964 was de herbouw afgerond en heeft de molen de naam ‘De Zaandplatte’ gekregen. Van 1964 tot en met 1987 is de molen in gebruik geweest als recreatiewoning. De molen had wel wieken en in de molen was een maalstoel aanwezig met verder alle wielen, maar de molen heeft in die periode niet gedraaid. Toen het gerucht ging dat er plannen waren de molen te verkopen is als reactie daarop in 1989 de Stichting ‘Vrienden van de Ruiner molen De Zaandplatte’ opgericht. Het is deze stichting gelukt om de molen te behouden en te restaureren tot een maalvaardige molen.

Wanneer is de molen te bezichtigen?

De molen is elke zaterdag te bezichtigen tussen 9.30 en 13.00 uur, alsmede in de maanden juni t/m september ook op donderdag van 14.00 en 16.30 uur. en uiteraard ook op bijzondere dagen, zoals Nationale Molendag, Drentse Molendag, Nationale Monumentendag en bij doorkomst van de Drentse Fietsvierdaagse. En verder als de vlag waait.

Op onze site www.zaandplatte.nl kan meer informatie worden gevonden.