Molen in Pesse gesloopt

Net boven Hoogeveen ligt het dorpje Pesse. Ooit stonden hier twee molens. In 1862 is aan de dorpsstraat de molen van Hartsuiker/Smit/de Groot gebouwd. Omdat de molen hoog op een es stond en er weinig bebouwing om de molen stond, is de molen gebouwd als grondzeiler. De molen verloor al in de jaren ’20 van de vorige eeuw zijn wieken bij een hevige storm, waarna de molen verder ging als mechanische maalderij. Van de oorspronkelijke windmolen was toen al weinig meer van te vinden. Later is men nog overgegaan op malen met een hamermolen, de molen werd toen gebruikt als silo. Eind jaren 80 is de molen buiten bedrijf gekomen en raakte langzaam in verval. Diverse pogingen om de molen te redden zijn destijds mislukt, waarop werd besloten om de molen op 24 januari 2018 te slopen. De molen was te ver heen en helaas niet meer te redden!

Onderdelen bewaard gebleven

Desondanks zijn er anno 2017 nog vele molenonderdelen in de naastgelegen schuur bewaard gebleven. In de schuur lagen onder ander nog een gaffelwiel, een spilkalf, twee regulateurs, een schakelkast voor de motor, twee ronde ijzers om de roeketting om de kruipalen te bevestigen, hijsblokken, graan- en meelzeven, zakkaartjes, een steenbus, delen van houten molenroeden en divers ijzerwerk + wielen uit de molen. Dit alles is gelukkig wel bewaard gebleven.
Meer is te lezen in een artikel van Jerry Vondeling in de komende Stellingnieuws (mei 2018).

Foto’ s: Vincent Mepschen.

De molen enkele minuten voor de sloop op 24 januari j.l. ’s morgens om half negen. Binnen een kwartier ging het achtkant tegen de vlakte… Om 13 uur was er al niets meer te zien van de molen. Inmiddels geschiedenis….