Molenaars doen ervaring op met valbescherming

Dinsdag 19 april jongstleden is een begin gemaakt met het trainen van molenaars in het gebruik van valbescherming. De valbescherming dient gebruikt te worden om het werken in het gevlucht (de wieken) veiliger te laten verlopen. Voor het (dagelijks) voorleggen van de zeilen op de molen is het gebruik van een valbescherming niet verplicht!

Cursus in Gieten of op eigen locatie

De komende weken wordt de ± 2,5 uur durende cursus telkens op molen Hazewind in Gieten gegeven. Mochten er molenaars zijn die ook met hun hele team deze instructie willen volgen op hun eigen molen, kunnen ze contact opnemen met de secretaris van het Gilde afdeling Drenthe: Nico van den Broek (nam-vdn-broek@hetnet.nl)