Mooie stap op weg naar een Masterplan Drentse molens

Wanneer je aan buitenlandse toeristen vraagt waar ze aan denken bij Nederland, dan noemen ze: tulpen, molens en kaas. Maar een echte toeristische attractie is de Drentse molen niet. Op het Drents Molencongres donderdag 19 mei werden tips en suggesties gedaan om de molen sterker te positioneren in de vrijetijdsmarkt.

Inspirerende sprekers

Gert-Jan Hospers, hoogleraar regiomarketing, benadrukte dat molens zich niet alleen op het dorp maar op de regio moeten richten. Hij opperde ook om te onderzoeken of we in Drenthe de Chinese toerist vanuit Giethoorn naar de Drentse molen kunnen lokken. Leo Endedijk van de Verenging Hollandsche Molen bracht concrete voorbeelden mee uit het hele land en riep iedereen op goed na te denken over het unieke van de molen voor de buitenstaander. Beleving, passie en gevoel, daar draait het om was de boodschap van Yvonne Cornax van Marketing Drenthe.

Masterplan

Molenstichting Drenthe wil in 2016 een Masterplan Drentse molens maken. De congresmiddag was bedoeld om draagvlak te creëren en ideeën op te doen. Die opzet is geheel geslaagd. Het bestuur van de Molenstichting is zeer tevreden over opkomst en inbreng van de deelnemers aan het congres.

Pers

De Drentse pers scheef artikelen over het congres.

RTV Drenthe: Hoogleraar ziet kansen voor Drentse molens: ‘Chinezen zijn er gek van‘. Luister ook de interviews met Gert-Jan Hospers en Henk Heijne.

Dagblad van het Noorden: Meer aandacht voor de Arend en de Hoop

Foto’s van Ton Trompert en Roelof Kooiker