Nieuwsbrief oktober Gilde van Molenaars

De nieuwste nieuwsbrief van Het Gilde van Molenaars, afdeling Drenthe, bevat weer diverse lezenswaardige onderwerpen.

Molenstichting Drenthe houdt dit jaar weer een eindejaarsbijeenkomst voor alle molenaars uit Drenthe, ditmaal bij de Wieker Meule in De Wijk op donderdag 28 december van 15.00 tot 17.00 uur.

In de nieuwsbrief is aandacht voor de molenaarscontactavond in oktober en de digitale teller, die is ontwikkeld voor molens. Arjan van de Heuvel heeft een programma ontwikkeld voor het leren van de namen van molenonderdelen en er is een artikel over molenaar en biotoopcoördinator Fred Bisschop.

Willem van Telgen, een van de jonge Drentse molenaars, heeft met een aantal scholieren uit zijn groep meegewerkt aan een filmpje over Drentse monumenten.

De complete nieuwsbrief is hier te lezen.