Omgevingswet en cultureel ergoed

Er gaat de komende jaren  wat betreft regelingen heel wat veranderen in gemeenteland en de provincies. Ik zal hier in het kort iets meer over vertellen en ook waar het jullie als molenaars/beheerders mee te maken mogen en kunnen krijgen.

Omgevingsplan

Gemeenten, Provincies en Waterschappen moeten een regeling maken voor hun hele grondgebied. Het plan omvat regels over activiteiten die gevolg kunnen hebben voor de (fysieke) leefomgeving.

Bijvoorbeeld: wat is er op een locatie mogelijk is aan gebruik of waarvoor een bepaalde locatie is bedoeld.

Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 2029 alle bestemmingplannen en gemeentelijke verordeningen in het omgevingsplan geïntegreerd worden.

Omgevingswet

Deze wet gaat in 2022 in werking en vervangt de meest bestaande wetten en verordeningen die gaan over de (fysieke) leefomgeving. Er komt een een loket functie voor bv. bouwaanvragen, kapvergunningen, sloopvergunningen etc. Het doel van deze wet is om te zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie omschrijft het toekomstbeeld voor de gemeente voor een langere termijn, zo’n 20 tot 30 jaar en is een strategisch plan van beleidskeuzes gericht op de leefomgeving. Deze visie moet voor eind 2024 vastgesteld zijn.

Bij deze laatste kun je als molenaar/beheerder invloed uitoefenen en mee kunt praten over de omgevingsvisie en omgevingsplan. Er zijn verschillende momenten en manieren waarop je als molenaar/beheerder de molen onder aandacht kan brengen en invloed uit te oefenen.

Wat kun je zelf doen

A. Inventarisatie en documenten

  1. Onderzoek welke inventarisaties er al gemaakt zijn. Is er een overzichtskaart hierover van de gemeente?

2. Zet zelf participatie op ten behoeve van de inventarisatie en geef dit aan de wethouder.  

3. Check welke monumenten er al zijn aangewezen en geef evt. aanvullingen.

B. Participeer mee door: (voorbeelden van spelregels)

  1. Ga na wat voor bijeenkomsten binnen je gemeente zijn waarin je mee kunt praten.

2. Zorg dat je met naam en contactgegevens geregistreerd staat bij de gemeente. Bij het organiseren van bijeenkomsten wordt je op deze wijze eerder uitgenodigd

3. Denk proactief en wees realistisch over wat wel mogelijk is en wat niet in de overleggen.

4. Wees hard op de inhoud wat je wilt vertellen maar zacht in relaties.

5. Probeer zoveel mogelijk medestanders te verzamelen. Immer hoe meer geestverwanten hoe beter je de taken intern kunt verdelen en met meer medestanders kun je je vaak beter ook profileren.

Informeer en participeer

Ik hoop dat het bovenstaande verhaal een beetje duidelijk is en dat jullie als monumentbeheerder een duidelijke stem kunnen hebben bij het vaststellen van omgevingsvisie in je gemeente. De molenbiotoop kan hierin een leidraad zijn in jullie overleggen. Deze is via mij te verkrijgen.

Het kan natuurlijk nooit kwaad om vroegtijdig bij de gemeente al te vragen in hoeverre zij al bezig zijn met het ontwikkelen van een omgevingsvisie .

Dat dit divers kan zijn blijkt. In mijn gemeente (Aa en Hunze) beginnen ze pas hiermee na de gemeenteraadsverkiezingen volgend voorjaar, terwijl ze in gemeente Meppel al gestart zijn en nieuwsbrieven rondsturen.

Informeer ook eens bij verschillende politieke partijen in jou gemeente of die hier al mee bezig zijn te horen hoe zij over jou monument denken.

Kortom wees vooral proactief en er vroegtijdig bij.

Al er nog vragen zijn kun je mij hierover mailen of bellen. Veel succes.

Fred Bisschop. Biotoopcoördinator Molenstichting Drenthe.

Mijn mailadres is:

 f.g.s.bisschop@gmail.com

Mijn telefoonnummer is 06539639085