Prinses Beatrix opent Jaar van de Molenaar ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Gilde van Vrijwillige Molenaars

Foto: Ramon Kroes

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden heeft op zaterdagmiddag 15 januari het Jaar van de Molenaar geopend ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Aanvankelijk was er een grote feestelijke jubileumviering gepland in het Zaans Museum maar helaas is dat gezien de omstandigheden niet mogelijk. Het Gilde is H.K.H Prinses Beatrix zeer erkentelijk dat ze met in achtnemening van alle regels met een zeer klein gezelschap op molen het Jonge Schaap te Zaanse Schans, het beeldmerk van het Jaar van de Molenaar heeft onthuld. En daarmee het startschot heeft gegeven voor een jaar met veel aandacht voor het ambacht van molenaar.

In 1972 is het Gilde van vrijwillige Molenaars opgericht door een aantal enthousiaste molenaars die het beroep en ambacht van (wind- en water)molenaar aan het hart ging en deze voor de toekomst veilig wilden stellen.
Zodoende richt het Gilde zich op de opleiding van molenaars en functioneert tevens als belangenvereniging voor haar leden.

Nu, 50 jaar later, zijn we een vereniging met 2600 leden, waarvan ongeveer 1500 gediplomeerde molenaars, een groot aantal leden-in-opleiding, molengidsen, jeugdleden en donateurs. Deze leden zijn allen actief op één van de nog ongeveer 1200 in ons land bestaande en in bedrijf zijnde historische molens. Een mooie waardering is de erkenning door UNESCO van het “Ambacht van Molenaar” als immaterieel erfgoed.

In ons jubileumjaar staat de opleiding tot molenaar centraal om hiermee extra aandacht te vragen voor het ambacht van molenaar. Zo hopen we een nieuwe instroom van vrijwilligers te werven en daarmee ons cultureel erfgoed voor de toekomst te beschermen en te behouden.

In dit jubileumjaar zijn er diverse landelijke evenementen. Naast de officiële opening door H.K.H Prinses Beatrix is o.a onze recordpoging om op 9 april zoveel molens tegelijkertijd te laten draaien, zeker spraakmakend.
In navolging van de landelijke activiteiten zullen alle afdelingen van het Gilde streekgebonden molen activiteiten organiseren. Iedere maand zal een van de elf afdelingen van het Gilde in de provincies activiteiten organiseren zodat we een heel jaar lang onze molenaars bekendheid geven.

Word molenaar en help ons onze molens en het ambacht te behouden voor de toekomst. https://vrijwilligemolenaars.nl