Projecten

De meeste Drentse molens draaien regelmatig, maar als ze draaien dan is dat meestal beperkt tot een of twee middagen per week. Recreanten en toeristen die bij de molen staan zien vrijwel nooit een molen in actie en zien niets van de binnenkant. Door het maken van een korte, professionele video van buitenkant en binnenkant van elke molen, is de molen toch ‘te bekijken’.

Voorbeeldvideo

Hoe ziet die video eruit? Op de pagina van molen de Bente in Dalen is een voorbeeld te zien. De video bestaat uit beelden van een draaiende molen, gemaakt met een drone, beelden van de binnenkant en een begeleidend verhaal met een professionele voice-over. Een soortgelijke video willen we van elke Drentse molen maken. Tekst en beelden uiteraard in overleg met de moleneigenaren en molenaars.

Informatiepaneel

De provincie hecht er sterk aan dat bij elke Drentse molen een vergelijkbaar bord staat met informatie over de molen in twee talen: Nederlands en Duits. Bij elk paneel komt bovendien een QR-code die verwijst naar een pagina over de molen op deze website. Op die pagina staat informatie over de molen, een link naar de website van de molen (als er een website is) en wordt het filmpje geplaatst. Het werken met een QR-code werkt ook in andere provincies uitstekend, zie het voorbeeld van de Anermolen in Overijssel.

Let wel: de pagina’s van Overijsselse molens hebben geen filmpjes, alleen tekst en foto’s. In Drenthe ligt juist de nadruk op het dynamische beeld.