Regiobijeenkomsten: bent u erbij?

Voor het Masterplan Drentse molens zijn al heel wat stappen gezet. Er zijn veel vragenlijsten ingevuld, de analyse van de gegevens is gestart. In april en mei bespreken we de resultaten graag met belanghebbenden tijdens bijeenkomsten in een van de Drentse molens.

Regiobijeenkomsten

Het bespreken van de eerste resultaten gebeurt in een aantal sessies, de sessies hebben dezelfde inhoud. Als betrokkene kunt u zich aanmelden voor een van de volgende sessies:

Donderdag 13 april Grenszicht | Emmer-Compascuum

Dinsdag 18 april Havelter molen | Havelte

Donderdag 18 mei Woldzigt | Roderwolde

De bijeenkomsten zijn van 20.00-21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur en na afloop gelegenheid na te praten.

Aanmelden

Bent u erbij? Het bestuur van Molenstichting Drenthe hoopt op een hoge opkomst. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief die vrijdag 17 maart verschenen is kunt u meer lezen.