Johannes Mulder Fonds

Het Johannes Mulder Fonds is een stichting en komt voor uit de erfenis van Johannes Mulder.

Doelstelling: Het behoud van molen de Eendracht te Gieterveen

Wat doet de stichting?

  • Het beheer van het deel van de erfenis van Johannes Mulder dat is overgebleven na de restauratie van molen de Eendracht te Gieterveen. Er zorg voor dragen dat dit ten goede komt aan de molen.
  • Het bestuur zal trachten sponsors en donateurs te werven.
  • De fondsen en het vermogen zullen dienen om de kosten van de molen te dekken voor zover die niet door subsidies worden gedragen.

Naam: Stichting Johannes Mulder Fonds.

Fiscaal nr.: 8511 82 057.

Contactadres: Zuidbargerstraat 75, 7812 AD Emmen.

Bestuur: G. Roeles (voorzitter), J. Omvlee (secretaris), A. Mulder (penningmeester).

 

Beloningsbeleid: De bestuursleden krijgen geen vergoeding.