Terugblik Harm Jansen

“Hoe heb jij de periode als bestuurslid van het GVM afdeling Drenthe ervaren?” “Het was deze vraag die ik van Roelof Kooiker (redactielid) kreeg. Als gevolg van de corona maatregelen zat er een interview niet in en of ik (Harm Jansen) bereid was om zelf een stuk te schrijven voor de nieuwsbrief van De Molenstichting Drenthe. Die uitdaging heb ik aangenomen.”

Bovenstaande vraag kan ik beantwoorden met:

“Een enorme rijke ervaring waar ik met veel plezier mijn taak als voorzitter uitgeoefend heb.”

Mijn doel is te allen tijde geweest om als één team naar de leden toe te functioneren, waarbij de statuten en regelementen vastgelegd op het landelijk niveau van het Gilde van vrijwillige Molenaars (GVM) in acht worden genomen. Om het meer op een interview te laten lijken, maak ik van de gelegenheid gebruik om iets verder uit te weiden.

“Hoe zit het eigenlijk met de organisatie van de molenaars opleiding. Hoe is dat allemaal geregeld?”

Ik had tijdens de opleiding wel de ervaring dat het GVM naar mijn idee goed georganiseerd was, maar de ins en outs en de structuur van de daaromheen was me volkomen onbekend.

“Wie en wat heeft er invloed op de door de jaren heen opgebouwde organisatie van het GVM?”

Het is dat ik daar meer van wilde weten en niet alleen afgaand op de verhalen van je collega molenaars.

Natuurlijk kwam ik al vanaf mijn opleiding op de contactavonden in Westerbork, waarbij ik het gevoel had dat die inhoudelijk of informatief meer uitgebouwd konden worden.

Wat ik het meest hoorde was dat zo’n avond altijd hetzelfde is: “Als je er één hebt meegemaakt weet je de volgende al.” Toch ging ik getrouw daarheen om reden dat het bestuur altijd wel iets op de agenda had staan wat mijn interesse wekte. En niet te vergeten het contact dat je zo’n avond met je collega’s en anderen hebt.

Bestuurslid

Door het plotseling overlijden van Nico van Guldener aan een hersentumor kwam er een plaats in het bestuur vrij. Toentertijd werd ik benaderd door Kees Vanger of ik wat voor een bestuursfunctie voelde. Daarover heb ik niet lang hoeven na te denken, mede om reden dat ik nog steeds naar de achterliggende organisatie op zoek was. Ondertussen had ik via de gildebrief en website wel al een overzicht van de bestuurlijke organen gekregen. Een landelijk orgaan met een onderverdeling over de provincies waar molens staan. Friesland niet, om reden dat die provincie een eigen organisatie heeft.

Op mijn eerste bestuur bijeenkomst van de afdeling Drenthe werd mij al snel voorgesteld om voorzitter te worden, de tijdelijke voorzitter Nico van de Broek zich vond zichzelf daarvoor niet geschikt.

Provinciaal en landelijk

Doordat je als GVM-afdeling Drenthe een onderdeel van de landelijke organisatie bent krijg je ook te maken met het landelijk beleid en uitvoering. Een zeer interessante tijd waarin ik met liefde voor het vak veel tijd in heb gestoken en ontdekt dat je vanuit een deelorganisatie Drenthe, wel degelijk invloed op het landelijk beleid en regelgeving kunt uitoefenen.

Mijn indruk is dat wij in Drenthe het bestuurlijk gebeuren sterker hebben gemaakt door frequenter te vergaderen. Winstpunten zijn gemaakt door landelijke en provinciale onderwerpen gekoppeld op de agenda van de contactavonden te zetten en met onze aanwezig leden te bespreken.

Op landelijk niveau hebben wij ons vertegenwoordigd in de inmiddels ontstane onderverdelingen; opleiding en veiligheid. Wij delen mee in de discussies en worden gehoord. De communicatie wegen naar verantwoordelijke landelijke functionarissen en omgekeerd zijn ons bekend en is routine geworden.

In Drenthe hebben wij mede door een bestuurswijziging in De Molenstichting Drenthe (huidige voorzitter nu Geert Roeles) een goed contact opgebouwd om kennis en ontwikkelingen te delen zodat op plaatsen waar gewenst een samenwerking kan worden georganiseerd.

Ook landelijk heeft men niet stilgestaan. Zo zijn er meerdere keren per jaar (op bestuurlijk niveau) overleg tussen het Gilde van Vrijwillige Molenaars, De Hollandse Molen, de Frieske Mounders en het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde, om de samenwerking tussen deze verschillende partijen te verbeteren hetgeen ook zijn vruchten afwerpt.

Ambacht molenaar op werelderfgoedlijst UNESCO

Vergeet niet dat het ambacht molenaar inmiddels als immaterieel erfgoed op de wereldlijst van UNESCO staat. Met een groots compliment, dat onze opleidingsorganisatie en de controle daarop van een ongekend hoog niveau is zoals als zij zelden hebben gezien.

Wij allen kunnen trots zijn op het ambacht dat wij als vrijwilliger uitoefenen en overdragen aan volgende generaties.

Na acht jaar in het bestuur te hebben gezeten is de tweede zittingsperiode van mij voorbij en was het mijn wens om te stoppen. Ik heb in oktober 2020 met groot vertrouwen mijn functie overgedragen aan het huidige bestuur.

Bestuursleden welkom

Als jij ook zin en idee hebt om in het bestuur te gaan zitten, schroom niet om je aan te melden. Nieuwe bestuursleden zijn meer dan welkom. Om de ontwikkelingen bij te houden en verbeteringen voor te stellen is regelmatige verversing van bestuursleden gewenst en vind ik zelfs noodzakelijk.

Zelf ben ik molenaar op Woldzigt te Roderwolde en zit alweer een aantal jaren met veel plezier in het bestuur van Stichting Olie- en korenmolen Woldzigt.

Dank voor jullie input en gehoor in de acht jaren dat ik in het bestuur zat.

Tot ziens op de eerstvolgende contactavond,

Met vriendelijke groet,
Harm Jansen