Veel animo voor Drents molencongres

Molenstichting Drenthe organiseert op donderdag 19 mei een congres met als thema ‘de Molen in de Vrijetijdseconomie’. Voor het congres is veel belangstelling, er hebben zich ruim 80 personen aangemeld. Deelnemers komen uit een variatie aan sectoren: gemeente en provincie, molenaars, stichtingen, erfgoedspecialisten, molenbouwers en vergelijkbare stichtingen uit andere provincies.

Gert-Jan Hospers, economisch geograaf en hoogleraar city- en regiomarketing, is spreker op het Drents Molencongres in Noord-Sleen. Het congres, dat wordt gehouden bij Café-restaurant Wielens, dient als inspiratiebron voor een Masterplan Drentse Molens: een plan met de visie en de ambities voor een duurzame toekomst van de Drentse molens.

Andere sprekers op het congres zijn Leo Endedijk, voorzitter van de Vereniging Hollandsche Molen en Yvonne Cornax van Marketing Drenthe. Gedeputeerde Henk Brink namens Provincie Drenthe en Geert Roeles, voorzitter van Molenstichting Drenthe, spreken het congres ook toe.

Onderwerpen die aan de orde komen:
• Wat is de toegevoegde waarde van molens aan de Drentse vrijetijdseconomie?
• Hoe maken we de waarde zichtbaar bij publiek?
• Hoe kunnen de molens optimaal worden beheerd?

Betrokken bij de Drentse molen? Aanmelden kan nog tot en met woensdag 18 mei, via www.molenstichtingdrenthe.nl.